Program Vjernosti

Cijenimo svakog kupca i želimo kroz ovaj program svakom kupcu reći veliko HVALA!!

Kupnjom i recenziranjem svakog kupca nagrađujemo sa određenom količinom „Dukata“.

Ovaj program je namijenjen kupcima koji kupuju preko naše web trgovine. 

Kupac skupljene Dukate može iskoristiti za kupnju proizvoda iz kategorije V.I.P http://kapitalac.com/v-i-p.html

* Kupac ima priliku u 365 dana od transakcije iskoristiti "dukate", nakon toga se dukati od te transakcije storniraju.

** Kupci koji su ostvarili neku drugu pogodnost kod plaćanja nemaju pravo na nagrađivanje sa "Dukatima"