STANDARDNI INFORMACIJSKI OBRAZAC

ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

 

 

 

BAR d.o.o.

OIB: 82698464257

Vijenac 107. brigade HV 1

31550, Valpovo

Tel: +385 31 654 057

E-mail: [email protected]

 

Potrošač može, ne navodeći razlog, jednostavno raskinuti ovaj ugovor sklopljen na daljinu u roku od 14 dana od primitka proizvoda. Ako potrošač nije dobio ovaj obrazac, rok za jednostrani raskid počinje teći od trenutka dostave ovog obrasca i ističe nakon jedne godine i 14 dana. Ukoliko potrošač nije dobio sve tražene informacije, rok za jednostrani raskid počinje teći od trenutka kad potrošač dobije te informacije i ističe nakon tri mjeseca i 14 dana.

Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu dostaviti pisanu obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni, a može biti dostavljena kao pismo poslano poštom ili elektronička pošta. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Ukoliko potrošač koristi svoje pravo na jednostrani raskid neće snositi u vezi s tim nastale troškove, osim izravnih troškova povrata robe.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što roba bude vraćena na našu adresu, a najkasnije u roku od 5 dana od zaprimanja iste.

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora

Ja, ________________________________________________________ (ime i prezime potrošača)

 

iz _______________________________________________ (adresa potrošača: mjesto, ulica i broj)

 

ovim izjavljujem da raskidam Ugovor o kupnji zaključen __________________________ (datum).

 

 

 

Dana  ____________________ (datum podnošenja zahtjeva)

 

u ________________________________ (grad/mjesto).

 

 

 

 

___________________________________

                        Potpis potrošača